espi-raport-biezacy-15-2014 | Raport bieżący EBI 15/2014