raport-biezacy-14-2016-obnizenie-kapitalu-ok | Raport bieżący EBI 14/2016