zatwierdzenie-prospektu-emisyjengo-ebi12_2015 | Raport bieżący EBI 12/2015