raport-biezacy-1-20131 | Raport bieżący EBI 1/2013