powolanie-i-zyciorys-nowego-czlonka-rady-nadzorczej | Raport bieżący EBI 10/2015