espi raport bieżący 18- 2017 rezygnacja (prokurent) powołanie do Zarządu ASM GROUP | Raport bieżący 18/2017