protokol-nwza-asm-group-29.07.2015 | Protokół NWZA ASM GROUP 29.07.2015