30_09_2019_Sprawozdanie_GrupaASM_Półroczne | Półroczne sprawozdanie zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group za rok 2019