1 października 2018

Półroczne sprawozdanie zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group za rok 2018