Informacja Zarządu do Skonsolidowanego Raportu | Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej – skonsolidowany raport roczny 2020