oswiadczenie zarzadu firma audytorska za 2019 SSF | Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej – skonsolidowany raport roczny 2019