oswiadczenie zarzadu firma audytorska za 2019 JSF | Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej – jsf 2019