Informacja Zarządu do Jednostkowego Raportu | Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej – jednostkowy raport roczny 2020