oświadczenie_Zarządu_do Raportu Skonsolidowanego | Oświadczenie Zarządu – skonsolidowane sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za 2018