30 kwietnia 2019

Oświadczenie Zarządu – skonsolidowane sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za 2018