oświadczenie_zarządu_do_raportu | Oświadczenie zarządu – półroczne 2019