30 września 2019

Oświadczenie zarządu – półroczne 2019