oswiadczenie zarzadu JSF za 2019 | Oświadczenie Zarządu – jednostkowy raport roczny 2019