oświadczenie_zarządu_do_raportu | Oświadczenie zarządu do półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok 2020