30 września 2020

Oświadczenie zarządu do półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok 2020