27 kwietnia 2018

Oświadczenie Zarządu ASM Group S.A. – raport skonsolidowany.