Oswiadczenie_Zarzadu_ASMGROUP_wybor_audytor | Oświadczenie Zarządu ASM Group S.A. – wybór audytora.