27 kwietnia 2018

Oświadczenie Zarządu ASM Group S.A. – wybór audytora.