Oświadczenie Zarządu do Skonsolidowanego Raportu | Oświadczenie Zarządu ASM Group S.A. skonsolidowany raport roczny 2020