oswiadczenie zarzadu SSF za 2019 | Oświadczenie Zarządu ASM Group S.A. – skonsolidowany raport roczny 2019