30 czerwca 2020

Oświadczenie Zarządu ASM Group S.A. – skonsolidowany raport roczny 2019