Oswiadczenie_Zarzadu_ASMGROUP_o_zgodnosci | Oświadczenie Zarządu ASM Group S.A. – raport jednostkowy.