Oświadczenie Zarządu do Jednostkowego Raportu | Oświadczenie Zarządu ASM Group S.A. jednostkowy raport roczny 2020