oświadczenie_Zarządu_do Raportu Jednostkowego_2018 | OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 2018