oswiadczenie RN KOMITET AUDYTU za 2019 | Oświadczenie Rady Nadzorczej – jednostkowy raport roczny 2019