Oświadczenie Rady Nadzorczej do Skonsolidowanego Raportu | Oświadczenie Rady Nadzorczej – skonsolidowany raport roczny 2020