oswiadczenie Rada Nadzorcza JSF za 2019 | Oświadczenie Rady Nadzorczej – skonsolidowany raport roczny 2019