30 czerwca 2020

Oświadczenie Rady Nadzorczej – skonsolidowany raport roczny 2019