30 kwietnia 2019

Oświadczenie Rady Nadzorczej – skonsolidowane sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za 2018