Oświadczenie Rady Nadzorczej do Jednostkowego Raportu | Oświadczenie Rady Nadzorczej – jednostkowy raport roczny 2020