oświadczenie_RN_do Raportu Jednostkowego | OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ 2018