opinia i raport audytora GRUPA ASM | Opinie i raport biegłego do skonsolidowanego sprawozdania ASM GROUP za 2016