29 kwietnia 2017

Opinie i raport biegłego do skonsolidowanego sprawozdania ASM GROUP za 2016