29 kwietnia 2017

Opinia i raport audytora ASM GROUP za 2016