Ocena Rady Nadzorczej do Skonsolidowanego Raportu | Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2020r. – skonsolidowany raport roczny 2020