30 kwietnia 2021

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2020r. – skonsolidowany raport roczny 2020