Ocena Rady Nadzorczej do Jednostkowego Raportu | Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2020r. – jednostkowy raport roczny 2020