oswiadczenie Rada Nadzorcza JSF za 2019 | Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2019r. – jednostkowy raport roczny 2019