30 czerwca 2020

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2019r. – jednostkowy raport roczny 2019