oswiadczenie RN KOMITET AUDYTU za 2019 | Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2019r. – skonsolidowany raport roczny 2019