30 czerwca 2020

List Prezesa – skonsolidowany raport roczny 2019