List Prezesa | List Prezesa – skonsolidowane sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za 2018