LIST | List Prezesa – jednostkowy raport roczny 2020