29 kwietnia 2017

Jednostkowy raport roczny ASM GROUP SA za 2016