PL_GPW_dobre_praktyki_ASM_GROUP opublikowane przez A.S. | Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016